سامانه تشخیص خودکار حوادث جاده ای (AID)

Automatic Incident Detection

logo image
logo image

شرح کاربرد محصول

بدلیل تعدد دوربین های نصب شده در داخل تونل و نیاز به پایش شبانه روزی آنها، همچنین لزوم تشخیص سریع حوادث (وقایع حادثه ساز) تونلی جهت جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر مختلف، بهره گیری از سامانه ای هوشمند در تشخیص خودکار این حوادث امری ضروری برای کاربران تونلی است.

سامانه تشخیص خودکار حوادث (وقایع حادثه ساز) تونلی، محصولی است نرم افزاری مبتنی بر پردازش تصاویر ارسالی دوربین های نصب شده داخل تونل است که وظیفه اصلی آن تشخیص خودکار حوادث یا وقایع حادثه ساز تونلی و اعلام هشدار به کاربران در سریع ترین زمان ممکن است.

مهمترین این حوادث به شرح زیر است

  • تشخیص خودرو متوقف شده
  • تشخیص عابر پیاده در داخل تونل
  • تشخیص خودرویی که در جهت عکس در حال رانندگی است
  • افت سرعت ترافیک (ایجاد ترافیک)
  • تشخیص خودرو دارای سرعت کم/زیاد (تر از حد آستانه)
  • کاهش یا از دست دادن سطح دید (دود، مه، غیره)

علاوه بر اعلام و هشدار موقعیت های غیر منتظره ذکر شده، این سامانه به منظور آگاهی کاربران از وضعیت کلی ترافیک عبوری تونل، موارد زیر را اندازه گیری و گزارش می دهد:

  •  تعداد خودروهای عبوری
  • سرعت متوسط خودروهای عبوری
  • طبقه بندی خودروهای عبوری

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید