سیستم آنالیز مشتریان و فروشندگان

logo image
logo image

شرح کاربرد محصول

سیستم ما مشتریان و فروشندگان را شناسایی میکند و تعداد مشتریان در طول روز و ساعت کار فروشندگان را به صورت انالیز در اختیار قرارمیدهد

پخش ویدیو

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید