تشخیص و عکس برداری از چهره افراد ناشناس

logo image
logo image

شرح کاربرد محصول

 سیستم ما قادر خواهد بود چهره ی افراد را انالیز کند و افرادی را که در دیتابیس هستند و اجازه ورود دارند شناسایی کرده و از چهره افراد ناشناس عکس گرفته و جهت شناسایی در موارد امنیتی ذخیره نماید.

پخش ویدیو

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید