سیستم آنالیز کارخانجات و خط تولید هوشمند

logo image
logo image

این سیستم شامل چند قسمت می شود:

1-آنالیزکارمندان و افرادی که در کارخانه کار میکنند که در این قسمت اطلاعاتی نظیر حضور و غیاب ,ساعت ورود و خروج, تعداد رفت و آمد و همچنین ساعات حضور در یک ناحیه کار را ارایه می دهد.

2-آنالیز ماشین آلات در کارخانه که اطلاعاتی نظیرساعت روشن و خاموش بودن و فعالیت و همچنین موقعیت مکانی و … را ارایه می دهد.

3-پوشش های خاص نظیر داشتن لباس فرم و کلاه ایمنی را تشخیص و هشدار می دهد.

4-هشدار نسبت به ورود و شناسایی افراد در مناطق ممنوعه را میدهد.

5-نسبت به ورود فرد ناشناس به کارخانه در زمان های تعطیلی اطلاع رسانی می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید