سیستم شناسایی ماسک برای اماکن عمومی و بیمارستان ها

logo image
logo image

شرح عملکرد محصول

سیستم شناسایی ماسک برای اماکن عمومی و بیمارستان ها که افراد بدون ماسک را تشخیص داده و میتوان جهت هشدار و یا به صورت اتوماتیک مانع از باز شدن درب هنگام ورود شد.

پخش ویدیو

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید