سیستم هشدار نسبت به سارق در خانه های مسکونی و مغازه ها

logo image
logo image

شرح کاربرد محصول

در این سیستم افراد ساکن در منازل مسکونی یا صاحبان مغازه  را میشناسد و افرادی غیرساکن و غریبه را تشخیص داده و از چهره آن ها عکس گرفته و از طریق پیامک اطلاع رسانی میکند.

پخش ویدیو

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید